Colegiul Național “Dragoş Vodă” s-a bucurat de prezenţa unei pleiade de străluciţi profesori, ce au contribuit pe deplin la prestigiul acestei instituţii preuniversitare. Ei sunt profesorii noștri, coloana vertebrală a liceului nostru din toate timpurile. Lor le datorăm ce suntem azi, iar dăruirea cu care s-au sacrificat pentru a păstra vie flacăra învățământului maramureșean ne inspiră peste decenii.