Revista „Zări Senine”

În anii ’60 creaţia literară a fost stimulată prin activarea unui Cenaclu literar, coordonat de profesorii Ion Vancea şi Eusebia Negrea. Cu ocazia semicentenarului liceului (1969), sub îngrijirea profesorilor Cornelia Circa, Ion Vancea, Felician Ilniţchi, Eracle Titircă şi Constantin Diaconescu a reapărut revista “Zări senine”. Din colectivul de redacţie a primelor două numere amintim: Gheorghe  Mihai Bârlea, Ileana Mihai, Lucian Perţa, Marin Slujeru, Alexandru Nicoreac, Flore Teleptean, Andrei Făt, Valentin Rosznayi; au semnat erticole: Echim Vancea, Mircea Cupcea, Emilian Cristescu, Tudor Dunca, Găvrilă Titircă, Alfred Brukstein, Maria Ster, Carmen Dan.